เราคือใคร
เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้ให้บริการด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

ความเป็นมาของเรา

บริษัท กรีน เวิลด์ โซลูชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นผู้นำตลาดด้านการบำบัดน้ำเสีย การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี อีกทั้งบริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถในด้านอื่น โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ ทั้งตัวสินค้าและบริการที่เน้นคุณภาพ และการส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กร เพราะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นรากฐานของบริษัท โดยการเพิ่มศักยภาพ พร้อมปลุกจิตสำนึกที่ดีให้รับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท

วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศและอาเซียน ด้านการบำบัดน้ำเสีย การประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม”

GREEN WORLD SOLUTION TECHNOLOGY Innovation

Some Facts about our us

Our success

600
โปรเจ็คที่ประสบความสำเร็จ
99 %
Positive feedback
254
Growth Rate
$ 32
Average cost per hour
news update!!!

ข่าวล่าสุด