เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ผสมผสานกันระหว่าง “ระบบแผ่นชีวภาพ” และ “ระบบตะกอนเร่ง” ทำงานร่วมกันในบ่อเดียวกัน โดยการใช้อุปกรณ์ช่วยเติมอากาศแบบแผ่นชีวภาพ ทำงานร่วมกับเครื่องเป่าอากาศ ซึ่งจากการบังคับมุมที่เหมาะสมในการไหลของอากาศใต้น้ำจึงทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียสูงกว่าระบบตะกอนเร่งเพียงระบบเดียวและเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบประหยัดพลังงาน